Aktuality

Změna termínu valné hromady

Pozvánka

na výroční valnou hromadu oddílu  atletiky TJ Sušice , která se koná v pátek dne 22.3.2013 od 19,30 hodin  v hotelu  „Pekárna“ .

Program:

 1. Uvítání hostů, schválení programu , volba mandátové a návrhové  komise.
 2. Zpráva o činnosti oddílu v roce 2012
 3. Zprávy vedoucích družstev ze soutěží v roce 2012
 4. Zprava o hospodaření oddílu v roce 2012
 5. Vyhodnocení nejlepších závodníků
 6. Vystoupení hostů
 7. Diskuse
 8. Zprávy mandátové a návrhové komise
 9. Plán činnosti na rok 2013
 10. Usnesení, závěr a ukončení VH
 • v průběhu VH bude podáno malé občerstvení formou rautu
 • při prezentaci bude pí Váňová vybírat členské příspěvky (stejná výše jako v r. 2012)
 • po oficiálním zakončení předpokládáme neformální posezení – dle možností i s ukázkami fotodokumentace ze závodů z roku  2012

Těšíme se upřímně na Vaši účast .

           Za výbor oddílu atletiky   -        Jaroslav  U h e r     v.r.   –   předseda oddílu

 

<< Zpět na předchozí stránku