Aktuality

Pozvánka na výroční valnou hromadu oddílu atletiky TJ Sušice

Pozvánka

na výroční valnou hromadu oddílu  atletiky TJ Sušice , která se koná
v pátek dne 4.3.2016  od 19,15 hodin  v hotelu  „Pekárna“.


Program:

 1. Uvítání hostů, schválení programu , volba mandátové+volební a  návrhové  komise.
 2. Zpráva o činnosti oddílu v roce 2015
 3. Zprávy vedoucích družstev ze soutěží v roce 2015
 4. Zprava o hospodaření oddílu v roce 2015
 5. Volba výboru OA  a delegátů na  VH TJ
 6. Vyhodnocení nejlepších závodníků oddílu za rok 2015, rozloučení s přestupujícími
 7. Vystoupení hostů
 8. Diskuse
 9. Zprávy mandátové  a návrhové komise
 10. Plán činnosti a rozpočet na rok 2015
 11. Usnesení, závěr a ukončení VH

v průběhu VH bude podáno občerstvení formou rautu
při prezentaci bude pí Váňová vybírat členské příspěvky (dospělí členové, ročník narození 1998 a starší 500,- Kč, důchodci 200,- Kč, od oastních členů budou vybírat příspěvky příslušní trenéři … nejpozději do 30.4.2016.
Po oficiálním zakončení předpokládáme neformální posezení + od 21:00 hodin jsou zajištěny 2 bowlingové dráhy k dispozici pouze pro účastníky naší VH

Těšíme se upřímně na Vaši účast a prosíme všechny o dochvilnost.

           Za výbor oddílu atletiky   -        Jaroslav  U h e r     v.r.   –   předseda oddílu

<< Zpět na předchozí stránku