Aktuality

Pozvánka na výroční valnou hromadu oddílu atletiky TJ Sušice

Valná hromada se koná
v pátek dne 27.2.2015  od 19,00 hodin  v hotelu  „Pekárna“ .

Program:
1. Uvítání hostů, schválení programu , volba mandátové a  návrhové  komise.
2. Zpráva o činnosti oddílu v roce 2014
3. Zprávy vedoucích družstev ze soutěží v roce 2014
4. Zprava o hospodaření oddílu v roce 2014
5. Vyhodnocení nejlepších závodníků oddílu
6. Vystoupení hostů
7. Diskuse
8. Zprávy mandátové  a návrhové komise
9. Plán činnosti a rozpočet na rok 2014
10. Usnesení, závěr a ukončení VH

v průběhu VH bude podáno občerstvení formou rautu
při prezentaci bude pí Váňová vybírat členské příspěvky (stejná výše jako v r. 2014)
po oficiálním zakončení předpokládáme neformální posezení + od 21:00 hodin jsou zajištěny 2 bowlingové dráhy k dispozici pouze pro účastníky VH

Těšíme se upřímně na Vaši účast .

           Za výbor oddílu atletiky   -        Jaroslav  U h e r     v.r.   –   předseda oddílu

<< Zpět na předchozí stránku