Aktuality

Pozvánka na výroční valnou hromadu

Pozvánka

na výroční valnou hromadu oddílu atletiky TJ Sušice , která se koná v sobotu dne 22.3.2013 od 19,30 hodin v hotelu „Pekárna“ .

Program:
1. Uvítání hostů, schválení programu , volba mandátové a návrhové komise.
2. Zpráva o činnosti oddílu v roce 2012
3. Zprávy vedoucích družstev ze soutěží v roce 2012
4. Zprava o hospodaření oddílu v roce 2012
5. Vyhodnocení nejlepších závodníků
6. Vystoupení hostů
7. Diskuse
8. Zprávy mandátové a návrhové komise
9. Plán činnosti na rok 2013
10. Usnesení, závěr a ukončení VH

v průběhu VH bude podáno malé občerstvení formou rautu
při prezentaci bude pí Váňová vybírat členské příspěvky (stejná výše jako v r. 2012)
po oficiálním zakončení předpokládáme neformální posezení – dle možností i s ukázkami fotodokumentace ze závodů z roku 2012

Těšíme se upřímně na Vaši účast .

Za výbor oddílu atletiky -

Jaroslav U h e r

v.r. – předseda oddílu

<< Zpět na předchozí stránku