Aktuality

Běh podél Otavy - Memoriál Ing. Adolfa Donáta

33. ročník
Sušice, neděle 17. 8. 2014

Propozice v pdf.


Pořadatel:  Oddíl atletiky TJ Sušice

Start:    17.8. 2014, 10,00 hodin  (společně pro všechny kategorie)

Trať:  Po startu na tartanové dráze stadiónu se běží jedno kolečko po této dráze, dále se vybíhá z dráhy na vedlejší vrhačskou louku a kolem vrhačské klece vraty na asfaltovou cestu proti proudu  Otavy lesoparkem LUH, po 2,5 km se míjí most na Pátečku přes Otavu, most se nepřebíhá, pokračuje se stále po stejném břehu řeky směrem na Nuzerov, po krátkém stoupání se odbočí na vrstevnici, kudy vede cesta do obce Volšovy. Trať pokračuje přes tamní hřiště, kolem firmy Holztherm a pak se napojuje na stejnou trať, po které se přibíhalo od Sušice.

Délka tratě je  cca 8 km.  Profil tratě je prakticky rovinatý, povrch  v současné době již převážně asfaltový ,  v obcí Volšovy se probíhá po smíšeném povrchu (částečně šotolinka, částečně asfalt, částečně hlinitý povrch).

Přihlášky:  Pouze  před startem závodu ve vestibulu tribuny  stadionu  od 8,30  
                    do  9,45 hodin (zájemci o zaslání výsledků při přihlašování zde
                    mohou uvést svoji e-mailovou adresu)

Startovné:  jednotné  …..  50,- Kč

Kategorie:  Muži (do 39 let, 40-49 let, 50 až 59 let a 60 a více let)
                   Ženy (společná  kategorie)

Šatny  + sprchy:       V  tribuně stadionu – dle označení (muži, ženy), šatny
                                  pouze na převlečení , za odložené věci pořadatel neručí

Ceny a odměny:  První tři závodnici (závodnice) ve své kategorii obdrží věcné
                              ceny, upomínkovou cenu obdrží také nejmladší a nejstarší 
                              účastník závodu.
Upozornění:  Závodí se dle pravidel atletiky ČAS a  každý se účastní závodů na
                      vlastní nebezpečí.


Další informace:  Jaroslav Uher (MO – 721 381 651,  uherjar(zavinac)seznam(tecka)cz
                             + www.atletika.susice.cz (zde budou i výsledky, stejně jako na
                             www.atletika.cz)

Jaroslav  U h e r   v.r.                                           Zdeněk Nešpor    v.r.
předseda oddílu atletiky                                               ředitel závodů
TJ Sušice

<< Zpět na předchozí stránku