Aktuality

Běh podél Otavy - 28. srpna 2016

Běh podél Otavy
„Memoriál Ing. Adolfa Donáta“

35. ročník
Sušice, neděle 28. 8. 2016

Propozice v pdf.


Pořadatel :  Oddíl atletiky TJ Sušice

Start :   neděle  28.8. 2016, 10,00 hodin  (společně pro všechny kategorie)

Trať :  Po startu na tartanové dráze stadiónu se běží jedno kolečko po této dráze, dále se vybíhá z dráhy na vedlejší vrhačskou louku a kolem vrhačské klece vraty na asfaltovou cestu proti proudu  Otavy lesoparkem LUH, po 2,5 km se míjí most na Pátečku přes Otavu, most se nepřebíhá, pokračuje se stále po stejném břehu řeky směrem na Nuzerov, po krátkém stoupání se odbočí na vrstevnici, kudy vede cesta do obce Volšovy. Trať pokračuje přes tamní hřiště, kolem firmy Holztherm a pak se napojuje na stejnou trať, po které se přibíhalo od Sušice.
Délka tratě je  cca 8 km.  Profil tratě je prakticky rovinatý, povrch  v současné době již převážně asfaltový ,  v obcí Volšovy se probíhá po smíšeném povrchu (částečně šotolinka, částečně asfalt, částečně hlinitý povrch).

Přihlášky :  Pouze  před startem závodu ve vestibulu tribuny  stadionu  od 8,30  
                    do  9,45 hodin (zájemci o zaslání výsledků při přihlašování zde
                    mohou uvést svoji e-mailovou adresu)

Startovné :  jednotné  …..  50,- Kč

Kategorie :  Muži (do 39 let, 40-49 let, 50 až 59 let a 60 a více let)
                   Ženy  - jedna nebo 2 kategorie – rozhodne se dle počtu přihlášených

Šatny  + sprchy :       V  tribuně stadionu – dle označení (muži, ženy), šatny
                                  pouze na převlečení , za odložené věci pořadatel neručí

Ceny a odměny :  První tři závodnici (závodnice) ve své kategorii obdrží věcné
                              ceny, upomínkovou cenu obdrží také nejmladší a nejstarší 
                              účastník závodu.
Upozornění :  Závodí se dle pravidel atletiky ČAS a tohoto rozpisu. Každý se 
                      účastní závodů na vlastní nebezpečí a odpovídá za zdravotní stav, 
                      způsobilý pro  tento výkon.

Další informace :  Jaroslav Uher  (MO: 721 381 651,  e-mail: uherjar@seznam.cz)
                             + www.atletika.susice.cz (zde budou i výsledky, stejně jako na
                             www.atletika.cz)

Martin Jiroušek  v.r.                                           Zdeněk Nešpor    v.r.
předseda oddílu atletiky                                               ředitel závodů
TJ Sušice

<< Zpět na předchozí stránku